Elva familjer visa sina hem

11 familjer visa sina hem


Y.K.-huset började byggas kring årsskiftet 1938/1939. Bara åtta månader senare, den 25 augusti 1939, invigde kronprins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla boutställningen "11 familjer visa sina hem". Svenska Slöjdföreningen och Yrkeskvinnornas klubb var arrangörer och utställningen fick mycket stor uppmärksamhet, både i media och av publik. 


Under utställningen pågick samtidigt bygget av många av de andra husen längs Furusundsgatan, men här i Y.K.-huset kunde man stolt visa 11 färdiginredda lägenheter, var och en bebodd av en fiktiv familj och alla inredda av några av tidens främsta företag inom heminredningsbranschen. Bilderna är ett urval av Svenska Slöjdföreningens pressbilder. Många av dem användes i en artikel om utställningen i tidskriften Form – Svenska slöjdföreningens tidskrift (1939). Notera speciellt betydelsen av "pratvrån", ett begrepp som lanserades av en stockholmskritiker i samband med utställningen för den "icke oviktiga del av vardagsrummet, som skall inbjuda till vila och otvunget samspråk".


I utställningskatalogen skrev Barbro Alving, "Bang", texterna om familjerna. Hon skulle själv komma att flytta in i en av fyrorna senare samma höst. Här har vi valt tre av familjerna: journalisten Bodil Brink, konstnärinnan Liselotte Braunercrona och gymnastikdirektören Gerd Gallander som tänktes bo i en 4 rok på 2 trappor – lägenhet 4; agenten Lars Holmander, ensamstående med 11-årige sonen Lars-Erik som tänktes bo i 1 r med kokvrå på 3 tr – lägenhet 8 samt grönsakshandlaren Svante Karlsson och fru Harriet Karlsson som tänktes bo i 3 rok på 3 trappor – lägenhet 9.För vissa av fotografierna här nedan
har eventuellt rättsinnehavarna inte kunnat nås.
Om du anser att detta är fallet, hör av dig till webansvarig@ykhuset.se.