Planlösningar

Ritningarna är hämtade från Stockholms stads stadsbyggnadskontors digitala arkiv. Ritningarna är de ursprungliga bygglovsritningarna från 1938, med några revideringar under våren 1939. Klicka på resp. ritning för att se i större format.

YK-huset, Furusundsgatan 9, Stockholm

Kontakt och aktuell information

www.sbc.se/ykhuset

 kontaktuppgifter, stadgar, trivselregler,
förvaltningsberättelse, energideklaration m. m.


Hemsidan – kommentarer, förslag och upphovsrättsfrågor 

webansvarig@ykhuset.se