Fem kvinnor i spetsen

Styrelsen i Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1931. Fr. v. Célie Brunius, Greta Cembraeus, Sigrid Beckman, Märta Armfelt (ordförande), Ingrid Sandberg och Eva Wallmark-Nilén. Ingegerd Torhamn (klubbmästare) saknas. Foto: Okänd fotograf. Yrkeskvinnors klubb i Stockholm, Riksarkivet.

Fem kvinnor gick i spetsen

Planerna för Y.K.-huset formaliserades under några veckor senhösten 1938. De fem kvinnorna från Yrkeskvinnors klubb i Stockholm som drev projektet signerade avtalet med byggmästarfirman Gumpel & Bengtsson AB den 19 oktober 1938. Tio dagar senare skrev de under köpekontraktet för tomten Fodermarsken 4. På andra sidan bordet satt den här gången landshövding Nils Edén som företrädde säljaren djurgårdskommissionens å Kungl. Maj:ts och kronans vägnar. Detta var samme Nils Edén som var statsminister för Liberala samlingspartiet när den kvinnliga rösträtten till riksdagens andra kammare genomfördes 1919 (första valet var 1921). 


Det var ett djärvt projekt de fem gav sig in i. De var väl etablerade yrkeskvinnor med bred erfarenhet. 


Märta Zätterström (1884-1970)

Märta Zätterström (f. Traung) var journalist, främst på veckotidningarna Idun och Vecko-Journalen. Gift först med grosshandlare Gotthard Zätterström och sedan med sportjournalisten David Jonason. Medlem av styrelsen för Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1932-1945, de sista tre åren som ordförande. Hon blev den första av fyra generationer matskribenter. Både dottern Pernilla Tunberger, som bodde i Y.K.-huset med sin familj, och Pernillas dotter Anna Bergenström hör till de mest inflytelserika matskribenterna i svensk modern historia. Även Annas dotter Fanny Bergenström skriver om mat och är fotograf. Våren 1938 skilde sig Märta från David Jansson. 1939 var hon frånskild med tre vuxna barn. 


Célie Brunius (1882- 1980)

Célie Brunius (f. Cleve) var journalist på Svenska Dagladet (1907-21) och senare chefredaktör för Bonniers Veckotidning (1927-29) och Bonniers månadstiding (1930-39). Gift med författaren och kritikern August Brunius. Startade Yrkeskvinnors klubb i Stockholm 1931 tillsammans med Alva Myrdal och var ordförande där 1934-42. År 1939 var hon änka sedan tretton år tillbaka och hade sex barn, den yngste 17 år gammal. 


Alice Kerstin (Lisa) Sundh (1883- 1966)

Lisa Sundh (f. Edén) försörjde sig som lägenhetsförmedlare genom företaget Inkvarteringsbyrån (IB-byrån) och som fastighetsförvaltare. Hon gifte sig med överstelöjtnant Per Sundh som avled sommaren 1912. År 1939 var hon änka och hade ett barn. Hon blev senare en drivande kraft för Kvinnornas hus på Södermalm i Stockholm som stod färdigt 1941 efter ritningar av Albin Stark (Kollektivhuset Lundagård). Lisa förblev ogift och flyttade in i Y.K.-huset där hon bodde fram till sin död. Flitig debattör, ofta kring bostadsfrågor. Omnämnd i Agnes von Krusenstjernas bok Fattigadel och kallas där Madame Roos. 


Eva Hökerberg (1899–1990)

Eva Hökerberg (f. Bergström) var journalist och chefredaktör för tidningen Idun 1928–1962 och ordförande för Yrkeskvinnornas riksförbund från 1938 när hon efterträdde Alva Myrdal. Hon var också aktiv lokalpolitiker för Högerpartiet och satt i Stockholms stadsfullmäktige 1927–1942. År 1939 var Eva frånskild efter ett äktenskap med redaktören Teddy Nyblom. År 1941 gifte hon om sig med bokförläggaren Folke Hökerberg och de två fick en dotter. Ordförande i bl.a. Yrkeskvinnors klubb i Stockholm från 1945.  


Greta Cembraeus-Thorén (1895-1979)

Greta Cembraeus-Thorén (f. Andersson) livsbana är ännu så länge relativt okänd. Första giftet med företagsägaren och entreprenören Anders Lindahl, grundare av Fructus som lanserade Pommac på Göteborgsutställningen 1923, i andra giftet med operasångaren och skådespelaren Folke Cembraeus och i tredje giftet med konstnären i Esaias Thorén. 1939 var hon gift med Esias Thorén och hade två barn, ett från giftet med Folke Cembraeus.