Visionen

Y.K.-huset – visionen


I katalogen till boutställningen "11 familjer visa sina hem" beskrev Celie Brunius, då ordförande i Yrkeskvinnors klubb och chefredaktör för Bonniers månadstidning, visionen för huset. 


God service är vad Y.K:s familjehus vill ge åt de som valt att bosätta sig där. God service är nämligen det som moderna stadsmänniskor med begränsade inkomster och ett utåt verksamt liv ofta måste umbära, till stor skada för trevnaden och välbefinnandet. Många går så långt att de anser harmoniska hem och ett lyckligt äktenskap direkt beroende av den husliga hjälp som kan åstadkommas. 


Både tvätterskor och städerskor skulle anställas i huset och skulle se till att familjerna kom hem till en städad och snygg lägenhet med diskat porslin och veckans tvätt inlagd, ren och struken. På varje våningsplan fanns en enrumslägenhet för de anställda. Celie Brunius sammanfattade: Vi har inrättat ett visst system för service i vårt nya Y.K.-hus. Det är nämligen inte möjligt, att hemmen skulle vara det enda område som är otillgängligt för moderna principer rörande arbetsfördelning, rationalisering och specialisering. 


I huset fanns en barnavdelning med daghemspersonal som också kunde ställa upp kvällstid om föräldrarna behövde arbeta eller gå ut på stan. Här fanns också en kokerska och en restaurang.


Beroende på önskemål kunde man beställa hela middagar som skickades upp i de mathissar som fanns till varje våningsplan och som fortfarande finns kvar.


Celie Brunius skrev:


Vill frun i huset ha främmande behöver hon inte oroa sig för besväret med dukning och servering, inte heller maten behöver hon laga själv, hon slipper således vara en jäktad värdinna. 


Så har vi tänkt oss att Y.K.-husets service skall fungera. Tanken är inte alldeles ny: vi har inte anspråk på att vara de första som velat sätta ett sådant husligt system i verket. Men ett hushåll bör, liksom en bra maskin, fungera smort och ljudlöst, så vitt möjligt. Det bör icke få göra intrång på hemmets väsentliga uppgifter, som är mera av andlig art och som har mest att göra med avspänning, tillgivenhet, sammanhållning, anpassning och fostran samt samlande av nya krafter för familjemedlemmarnas olika uppgifter. Det är med en sådan utgångspunkt som vi velat ordna Y.K.-husets olika serviceavdelningar


Allt blev inte riktigt som planerat. Andra världskriget bröt ut i september 1939 med ransoneringar och dyrtid. Ändå blev mycket förverkligat, och levde kvar långt fram i tiden. Och även i dagens Y.K.-hus finns fortfarande en grundtro på gemenskap och samarbete.